5 listopada o godz. 12.00 Fundacja Perspektywy i NCBiR zapraszają na bezpłatne seminarium online poświęcone Planom Równości Płci, podczas którego zaprezentowane zostaną wymagania formalne oraz najlepsze praktyki w tym zakresie (link do seminarium zostanie wysłany rano w dniu wydarzenia do zarejestrowanych osób).

PROGRAM

12.00 – 12.20
Otwarcie spotkania + Wprowadzenie w świat równości – dr Bianka Siwińska, CEO Perspektywy Women in Tech i dyrektor zarządzajaca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

12.20 – 12.50
Perspektywa płci i Plany Równości Płci w Horyzoncie Europa – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

12.50 – 13.10
Plan Równości Płci i działania na rzecz równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim – dr hab. Julia Kubisa, prof. UW i Anna Grędzińska, Uniwersytet Warszawski

13.10 – 13.30
Doświadczenia z tworzenia GEP oraz inicjatywa „Women in Science” – dr Marta Gawor, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

13.30 – 13.40
Praktyka wprowadzania GEP – rzeczy, których lepiej unikać – dr hab. Karolina Jaklewicz, prof PWr, pełnomocniczka rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji, Politechnika Wrocławska

13.40 – 13.55
GENDERACTION – Plany równości płci jako katalizator zmian – Magdalena Chrobak-Tatara, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki

13.55
Sesja pytań i odpowiedzi

Rejestracja:

http://mail.perspektywy.pl/2021/2021_10_29_01.html