Materiały dotyczące numeru ORCID i Polskiej Bazy Naukowej (PBN)

Prezentacja ze szkolenia (12 kwietnia 2019 r.)

Prezentacja ze szkolenia w IUNG-PIB dotycząca wymogów rejestracji w systemie ORCID i PBN – Monika Kowalik (DUW), Małgorzata Stachyra (SN) – pdf

Przepisy prawne:
Pozostałe linki do materiałów:
Multimedia dotyczące ORCID
  • Film informacyjny (w języku angielskim)
Inofrmacje dotyczące Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)
  • link do PBN https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/
  • film instruktażowy Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) – “Jak przypisać ORCID ID do osoby w PBN?”