W ramach realizacji HRS4R w IUNG-PIB w Instytucie wprowadzono następujące regulacje i dokumenty nawiązujące do zapisów Karty, Kodeksu i zasad OTM-R:

Zarządzenia Dyrektora:

 

 • w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego (Interdyscyplinarny Zespół Badawczy nie został powołany w 2019 r.)
 • w sprawie wprowadzenia Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji wraz z Polityką Równych Szans ⚥
 • w sprawie zasad etycznych pracy naukowej w IUNG-PIB   zobacz… Kodeks etyki pracownika naukowego
 • w sprawie powołania grupy mentorów w IUNG-PIB
 • w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym
 • w sprawie powołania Zespołu d/s wdrożenia Strategii HR dla Naukowców oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R) zobacz…
 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych oraz wyjazdów w ramach urlopów naukowych i szkoleniowych
 • w sprawie zasad dobrych praktyk w relacjach doktoranta z opiekunem i promotorem pracy doktorskiej
 • w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe link… …. regulamin… …. zał. 1 do regulaminu
 • w sprawie zasad i kryteriów zatrudniania na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych w IUNG-PIB    link…
 • w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w IUNG-PIB
 • w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych   link…załącznik 1

Pełna treść wszystkich dokumentów jest dostępna w intranecie

Powyższe dokumenty zostały wprowadzone w ramach realizacji Strategii HR dla naukowców oraz w wyniku zmian prawa w prawie polskim i europejskim.