Horyzont 2020

Implementacja postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych ma swoje uzasadnienie również w umowie grantowej w ramach programu HORYZONT 2020. Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers, zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia starań, aby wdrożyć zasady zawarte Karcie i Kodeksie. Read More