Nowy komunikat WBN ws. dostępu do czasopism dla użytkowników indywidualnych poza siecią wewnętrzną

Wirtualna Biblioteka Nauki przekazała nowe informacje dotyczące rozszerzenia dostępu do zasobów czasopism udostępnianych na licencjach krajowych.
Będzie możliwy dostęp do zasobów dla użytkowników indywidualnych również poza siecią wewnętrzną jednostek naukowych.

Konta osobiste użytkowników