NABÓR zakończony

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza nabór 2 doktorantów do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w Lublinie na rok akademicki 2021/2022 do następujących tematyk badawczych:

LP. Tematyka w jęz. polskim Tematyka w jęz. angielskim
1. Udział rozpuszczalnej materii organicznej (RMO) w przemianach azotu i fosforu w glebach o różnym sposobie użytkowania Contribution of dissolved organic matter (DOM) in transformation of nitrogen and phosphorus in soils under different land uses
2. Analiza zrównoważenia produkcji w innowacyjnych gospodarstwach ekologicznych Sustainability of innovative organic food systems

Abstrakty tematyk badawczych:

  1. pdf po polsku i po angielsku
  2. pdf po polsku i po angielsku

Zajęcia odbywać się będą od 1.10.2021 r. na UMCS w Lublinie, a realizacja pracy doktorskiej w IUNG-PIB w Puławach.

Więcej informacji (dokumenty, procedury, terminy) dostępne na stronie UMCS:
szkoły doktorskie/rekrutacja 2021/22 oraz pod linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/tematyki-badawcze,22227.htm

Osoba do kontaktu w IUNG-PIB:

Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB
e-mail: bszewczyk@iung.pulawy.pl; tel. 81 4786 803