W dniu 31 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu d/s wdrożenia Strategii HR dla Naukowców oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R).
Na spotkaniu omówiono wyniki oceny niezależnych ekspertów przesłanej w dn. 22 sierpnia 2018 r. przez Komisję Europejską (interim assessment), dotyczącej 24 miesięcznego okresu wdrażania przez IUNG-PIB Strategii HR dla naukowców.
Zespoł przeanalizował m.in. dotyczasowy stan działań zaplanowanych w HRS4R na kolejne lata w tym zadnia, które nie mogły zostać dotychczas zrealizowane ze względu na brak dedykowanych środków w budżecie Instytutu (wdrożenie systemu antyplagiatowego). Uzgodniono również działania pozwalające na powołanie wewnętrznej grupy audytowej, która monitorowałaby na bieżąco działania Zespołu i ich zgodność z zapisami Karty, Kodeksu i zasadami OTM-R.