Posiedzenie Zespołu d/s wdrożenia Strategii HR dla Naukowców oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R)

W dniu 31 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu d/s wdrożenia Strategii HR dla Naukowców oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R).
Na spotkaniu omówiono wyniki oceny niezależnych ekspertów przesłanej w dn. 22 sierpnia 2018 r. przez Komisję Europejską (interim assessment), dotyczącej 24 miesięcznego okresu wdrażania przez IUNG-PIB Strategii HR dla naukowców.
Zespoł przeanalizował m.in. dotyczasowy stan działań zaplanowanych w HRS4R na kolejne lata w tym zadnia, które nie mogły zostać dotychczas zrealizowane ze względu na brak dedykowanych środków w budżecie Instytutu (wdrożenie systemu antyplagiatowego). Uzgodniono również działania pozwalające na powołanie wewnętrznej grupy audytowej, która monitorowałaby na bieżąco działania Zespołu i ich zgodność z zapisami Karty, Kodeksu i zasadami OTM-R.

Horyzont 2020

Implementacja postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych ma swoje uzasadnienie również w umowie grantowej w ramach programu HORYZONT 2020. Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers, zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia starań, aby wdrożyć zasady zawarte Karcie i Kodeksie. Read More

Zmiany w procedurze uzyskania wyróżnienia HR (logo HR)

Od stycznia 2017 KE zmieniła zasady ubiegania się o logo HR. Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie. Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne są zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy. Read More

Nowy serwis dla pracowników, doktorantów i kandydatów na naukowców w IUNG-PIB

Drodzy Państwo,
Jednym z kluczowych elementów Strategii HR dla pracowników naukowych jest dostęp do informacji. Są to zarówno informacje dotyczące rekrutacji jak i regulacji obowiązujących w jednostce.
Celem serwisu dla pracowników IUNG jest zebranie i regularna aktualizacja treści, które mogę być przydatne dla naukowców naszej jednostki.
Bardzo proszę wszystkich zaintresowanych o współtworzenie serwisu:

  • przekazywanie informacji na portal, które mogłyby być ciekawe dla Państwa
  • zgłaszanie nowych pomysłów i ewentualnie ulepszeń dotyczących serwisu,
  • przesyłanie ciekawych informacji naukowych, zmian prawnych i innych które mogą zainteresować środowisko naukowe naszego Instytutu.

Mam nadzieję, że powyższy serwis będzie dla Państwa pomocny.

Monika Kowalik – koordynator Strategii HR, administrator serwisu