HR Excellence - text

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach ogłasza nabór doktoranta do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w Lublinie na rok akademicki 2022/2023 do następującej tematyki badawczej:

Wpływ międzyplonów ścierniskowych na plon, jakość ziarna i opłacalność produkcji zbóż jarych

(The effect of stubble catch crops on yield, grain quality and profitability of spring cereal production)

Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać od 1.10.2022 r. na UMCS w Lublinie, a realizacja pracy doktorskiej w IUNG-PIB w Puławach (kontakt: Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, opiekun dr hab. Alicja Sułek, e-mail: sulek@iung.pulawy.pl, tel. 81 4786 819).

Doktoranci otrzymują stypendium ok. 2100 zł netto przez pierwsze 2 lata studiów, a po ocenie śródokresowej ok. 3000 zł.

Szczegóły i dokumenty na stronie IUNG-PIB:

https://www.iung.pl/2022/06/20/nabor-doktoranta-do-szkoly-doktorskiej-na-rok-akademicki-2022-2023/

Więcej informacji (dokumenty, procedury, terminy) dostępne na stronie Szkoły doktorskiej w UMCS