W dniu 21 września 2018 r. na stronie NCN opublikowano list Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczący tzw. „drapieżnych czasopism”. Czasopisma te często publikują w forumule „Open Access” za znacząco zawyżone ceny, przy niedbałym procesie redakcyjnym. Istotną kwestią jest również brak akceptacji NCN na publikację artykułów powstałych w ramach projektów finansowanych przez NCN – konsekwencją może być zwrot środków z publikację i usunięcie takiej publikacji z raportu dotyczącego projektu.

Link do artykułu i listu:

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-21-list-dyrektora-ncn-predatory-journals

Ciekawe artykuły wyjaśniające zasady funkcjonowania takich czasopism i odniesienia do interesujących źródeł m.in. internetowych dotyczącej tej tematyki opublikował dr hab. Emanuel Kulczycki na swoim blogu naukowym.

http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/grantu-z-ncn-u-nie-rozliczysz-publikacja-w-drapieznym-czasopismie/

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wykaz-czasopism-punktowanych-i-drapiezni-wydawcy/

Zaktualizowana lista „drapieżnych czasopism” tzw. Lista Bella:

https://beallslist.weebly.com/