Nowy komunikat WBN ws. dostępu do czasopism dla użytkowników indywidualnych poza siecią wewnętrzną

Wirtualna Biblioteka Nauki przekazała nowe informacje dotyczące rozszerzenia dostępu do zasobów czasopism udostępnianych na licencjach krajowych.
Będzie możliwy dostęp do zasobów dla użytkowników indywidualnych również poza siecią wewnętrzną jednostek naukowych.

Konta osobiste użytkowników

open access

Program publikowania otwartego w Elsevier na 2019 r. zakończony

Program publikowania otwartego Elsevier 2019 został zakończony – pula 500 artykułów została wykorzystana. Autorzy, którzy zgłosili chęć zmiany sposobu publikowania na open access swoich publikacji wysłanych w roku 2019 i zmieścili się w niewykorzystanej dotąd puli, w najbliższych dniach otrzymają indywidualne wiadomości wraz z linkami do formularza, w którym będzie można zmienić sposób publikacji.
https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

Informacja z WBN z dn. 8 stycznia 2020 r.