Dzień informacyjny w RPK Lublin

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapraszają do udziału w dniu informacyjnym pt.: „Prestiżowe granty i stypendia dla naukowców na każdym szczeblu kariery”.

W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji wspierających rozwój naukowy zaprezentują możliwości grantowe i stypendialne dedykowane naukowcom na każdym etapie kariery. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu oraz szczegółowy plan spotkania znajdziecie Państwo w załączonych plikach oraz na stronie internetowej RPK Lublin.

Spotkanie odbędzie się 23 października 2018 r. (wtorek), w godz. 10:00-15:00 w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14.

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Horyzont 2020

Implementacja postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych ma swoje uzasadnienie również w umowie grantowej w ramach programu HORYZONT 2020. Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers, zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia starań, aby wdrożyć zasady zawarte Karcie i Kodeksie. Read More